Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

zvonky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48 pieces
9 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. davitai2:42
  2. 4wings53:11
  3. dobrajaneckova3:13
  4. Pekaji3:51
  5. gillian615:42
  6. jnone7:01

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Dobro rostou u slepic a nechutná jim vystřídaly ty kopretiny už odkvetly . Aspoň se mají kde schovat .

Taisia rostou všude na loukách a kolem lesa .

dobrajaneckova

Výborný plevel, taky ho mám v zahradě. Stačí, když v zemi zůstane kousíček zalomeného oddenku - a už roste další. Těžko se ho zbavovat!

davitai

No teda, takové chlupaté zvonky jsem ještě neviděla! Ale je pěkný!

Why this advertisement?
  • How does the notifications system work?

    When you hold an account on Jigidi, you will receive notifications when someone tags you, upon a new comment on a puzzle you follow and upon new puzzles from a puzzle creator you follow.