Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bazilika - Stará Boleslav... Basilica - Stará Boleslav/CZ ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
64
Solve puzzle
12 pieces
64 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. mariola0:14
  2. Schooni630:15
  3. davitai0:15
  4. rahas0:16
  5. emacaj0:19
  6. wshealy0:19
  7. helenesco0:19
  8. jimbos0:19
  9. Carinasekkelund0:19
  10. Acnel0:19

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Taisi, děkuji :-))

davitai

Pěkná historická budova.

Acnel

PatsyNip, thanks for visit.

Acnel

1sazava, děkuji za návštěvu - ano bazilika, sama jsem byla překvapená, protože jsem to znala jako kostel. Jestli jste byli uvnitř, tak na vstupence je uvedena basilika. Ve Staré Boleslavi jsem prožila dětství a proto mám na toto město hezké vzpomínky.

Wonderful old building

To je Bazilika? Já myslela,že kostel Nanebevzetí Pany Marie? Též mám takto vyfocené,byli jsme zde minulý čtvrtek...

Why this advertisement?