Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

balkongold

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48 pieces
9 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Dášo tak příště dám míň .

Evi, máš pěkné snímky, ale moc dílků...zdravím ♥♥♥

Tu jsem letos nekoupila - ta se tam chytla sama a má pevnější stonky . V truhlíku mi připadala křehká asi bylo semeno v hlíně co jsem tam na podzim vysypala .

dobrajaneckova

Letos máš jednobarevný, strakatý nesehnalas?

Why this advertisement?
  • How does the notifications system work?

    When you hold an account on Jigidi, you will receive notifications when someone tags you, upon a new comment on a puzzle you follow and upon new puzzles from a puzzle creator you follow.